Prezentare program

Schimbările rapide și radicale din ultimii ani au influențat puternic sistemul economic global. Turbulențele financiare și provocările generate de acestea au convins directorii și managerii de necesitatea găsirii unor noi metode de creare şi creştere a valorii companiilor.

În prezent, Finanţele Corporative au devenit din ce în ce mai importante, datorită atenţiei pe care managerii trebuie să o dedice gestiunii capitalului, planificării financiare, managementului riscului şi activității de investiții. Gestionarea resurselor financiare şi relațiile cu piețele financiare și cu investitorii sunt obiective critice și fundamentale în cadrul companiilor, instituțiilor financiare și a altor organizații. Prin urmare, reuşita în mediul financiar actual necesită noi aptitudini și competențe iar cei care vor fi pregătiţi să facă față noilor provocări vor avea oportunități mai bune din punct de vedere profesional.

Programul de master Finanţe Corporative asigură formarea de profesionişti de înaltă calificare, cu cunoştiţe avansate, abilităţi şi competenţe profesionale şi transversale în managementul financiar al întreprinderilor şi al instituţiilor pieţei de capital. În acord cu această misiune, oferta educaţională cuprinde discipline utile în formarea profesională cerută de piaţa forţei de muncă din ţară şi din Uniunea Europeană, în concordanţă cu experienţa universităţilor de prestigiu din lume. în egală măsură, evidenţiem orientarea programului de master spre abordările practice, spre studiile de caz şi spre cercetarea ştiinţifică în domeniul Finanţelor Corporative.