Cursuri

            Planul de învăţământ al programului de master Finanţe Corporative poate fi accesat aici:

Plan de invățământ – Promoția 2021 – 2023