Cursuri

Planul de învăţământ al programului de master Finanţe Corporative poate fi accesat aici:

Plan de invățământ – Promoția 2022 – 2024