Istoric

Masterul de Finanţe Corporative a debutat la Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori în anul 2008 ca urmare a cerinţelor impuse de implementarea Procesului Bologna în învătământul superior din România. Planul de învătământ a fost actualizat continuu pentru a răspunde pe deplin exigenţelor de pe piaţa internă şi internaţională a forţei de muncă .

Inclus în categoria programelor de master orientate către cercetarea fundamentală şi aplicativă, a pregătit în permanenţă atât profesionişti în domeniu cât şi cercetători de înaltă calitate în finanțe corporative. Mulţi dintre absolvenţi şi-au desăvârşit pregătirea universitară în cadrul programelor de doctorat ale unor universităţi de prestigiu din ţară şi străinătate sau au urmat cu succes cursurile unor instituţii de certificare a competenţelor acumulate (CFA, ACCA, CECCAR, CCFR, ANEVAR, etc).

În acest context evidenţiem contribuţia programului de master la formarea profesională a tinerilor absolvenţi care ulterior au urmat programul de doctorat al Şcolii Doctorale de Finanţe din ASE Bucureşti, o parte dintre aceştia regăsindu-se printre tinerele cadre didactice prestigioase titularizate la Departamentele Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori.