Contact

Facultatea FABBV (fabbvase) - Profile | Pinterest

Academia de Studii Economice din București

Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori

Str. Mihail Moxa nr 5-7, Sector 1, București cod 010961

Adrese de email instituționale - Facultatea de Teologie Romano-Catolică

georgeta.vintila@fin.ase.ro

stefan.gherghina@fin.ase.ro

Telefon Icon #162105 - Free Icons Library

021.319.19.00 int.571 / 565

Web Logos

http://fabbv.ase.ro/contact_secretariat