Istoric

Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică a fost înfiinţată în 1965 şi a fost numită la acea vreme Facultatea de Calcul Economic şi Cibernetică. Ea a avut trei specializări: Mecanizarea şi automatizarea calculului economic, Statistici economice şi Cibernetică Economică, din care ultimele două secţiuni sunt încă operaţionale.

Prima promoţie de absolvenţi a fost în 1969. Între 1974 şi 1978, numele instituției a fost Facultatea de Cibernetică Economică şi Statistică, păstrând cele trei secţiuni de specializare. Din 1978 până în 1990, a existat o singură secţiune de specializare, iar numele a fost modificat în Facultatea de Planificare şi Cibernetică Economică.

Din 1990 facultatea a fost reorganizata sub denumirea de Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică. O componentă a fostului Departament de Cibernetică Economică a fost înființată în toamna anului 1990, Departamentul de Informatica Economica.

Din 2011, în cadrul facultăţii există trei departamente academice:

Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică reprezintă, prin planul său de învăţământ şi curricula universitară, o facultate cu o mare deschidere spre valorile şi standardele învăţământului universitar european, asigurând absolvenţilor săi posibilităţi multiple şi şanse sporite de afirmare profesională.

În prezent, principalele obiective ale Facultății sunt aplicarea metodelor şi tehnicilor bazate pe teoria sistemelor, modelare matematica, simulare, analiza statistică şi informatică în economie. In diferitele programe educaționale coordonate de facultate sunt înscriși 1.542 de studenți, dintre care 206 sunt studiază la forme ale învăţământului la distanţă. În plus, 1,169 de absolvenți participă la cursuri de master și 231 la studii de doctorat.

Facultatea oferă trei specializări în programul de licență:

Procesul educațional este împărţit în două cicluri, licență și master, pentru care alocarea de timp este de trei ani pentru ciclul 1 si doi ani pentru ciclul 2.

Facultatea este condusă de un decan și trei prodecani, iar deciziile sunt luate de către Consiliul facultății ce este format din 27 de membri dintre care 20 sunt membri ai personalului academic si 7 sunt studenți.