In perioade de incertitudine economico financiară, companiile depind de lideri cu adevărat excepţionali. Obiectivele programului de master vizează tocmai acest aspect: dezvoltarea abilităţilor de analist financiar-fiscal şi evaluator de active reale şi financiare, de asamblarea şi rafinarea unui portofoliu de calităţi manageriale în domeniul financiar precum şi acumularea de noi tehnici şi metode pentru creşterea nivelului de competivitate al companiei.
Avem o abordare de învățare practică şi promovăm tehnicile de predare interactivă a subiectelor de interes din domeniul finanţelor corporative. Programul nostru include: cursuri, seminarii, studii de caz, jocuri de afaceri, exerciții de echipă, conferințe și proiecte de cercetare ştiinţifică.  Metodele de predare au menirea de a spori nu doar cunoștințe profesionale ale studenților, ci şi capacităţile lor manageriale, de rezolvare optimă a problemelor şi de adoptare a celor mai potrivite decizii într-un mediu economic dinamic.
Luarea celor mai bune decizii în finanţele corporative necesită informații de înaltă calitate coroborate cu metode eficiente de analiză şi strategie financiară. Prin urmare, Masterul de Finanţe Corporative pune la dispoziţie studenţilor metode cantitative pentru gestiunea, modelarea şi dezvoltarea afacerilor. Alături de profesorii de specialitate, prezenţa profesioniștilor de înaltă calificare vine să adauge un plus de valoare cunoştinţelor dobândite, prin oferirea unei viziuni reale asupra problemelor actuale din managementul financiar.

ACREDITARE ACCA

PARTERNERIATE

ADMITERE 2024