FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

Absolvenți Promoția 2012

În calitate de absolvent al programului de master “Finanţe Corporative”, promoţia 2012, accentuez cu toată convingerea excelenţa şi profesionalismul cadrelor didactice, consolidarea pregătirii financiare teoretice şi aplicative, competitive, reliefată prin varietatea disciplinelor de studiu, concordantă cu cerinţele pieţei muncii la nivel naţional şi internaţional, precum şi existenţa unui cadru de învăţământ propice formării unor specialişti de elită care să desfăşoare o activitate inovativă în instituţiile financiare de top şi în unităţile de cercetare-dezvoltare recunoscute. Toate aceste elemente îmbinate armonios au fost oglindite în rezultatele personale desăvârşite, apreciate prin premii la manifestările ştiinţifice anuale, burse de studiu şi burse de merit, finalizarea programului de master ca şef de promoţie şi nu în ultimul rând ocuparea primului loc la examenul de admitere la Studiile Universitare de Doctorat. Experienţa de cercetare proprie dobândită în cadrul programului de master “Finanţe Corporative” este reliefată în cadrul ciclului doctoral prin rezultatele studiilor diseminate în cadrul conferinţelor internaţionale şi revistelor cu prestigiu internaţional, totodată recunoscute prin citările în jurnale internaţionale. Ţinând cont de succesul personal neîntrerupt izvorând din pregătirea temeinică inoculată în cadrul acestui program de master, de altfel irealizabil fără coordonarea unor profesionişti incontestabili, confirm netăgăduit faptul că cei doi ani de pregatire au fost decisivi în formarea profesională viitoare.”     

Dr. ŞTEFAN CRISTIAN GHERGHINA

Doctor în Ştiinţe Economice (2015), Domeniul Finanţe, Şcoala Doctorală Finanţe

Academia de Studii Economice din Bucureşti

Absolvent Master Finanţe Corporative, Promoţia 2012

 

ADMITERE 2019

Evenimente în imagini